Przeprowadzki Firm Warszawa

Posiadamy wieloletnią, ugruntowaną pozycję na rynku kompleksowych usług przeprowadzkowych oferowanych dla firm i instytucji. Kadra zarządzająca oraz nasi pracownicy posiadają doskonałą znajomość specyfiki branży oraz doświadczenie pozwalające zaoferować Państwu właściwe rozwiązania.

przeprowadzki firm warszawa

Besto  »  Przeprowadzki Firm Warszawa

przeprowadzki firm

Podstawowym zakresem naszej codziennej działalności są przeprowadzki biurowe.
Ze względu na specyfikę można je generalnie podzielić na małe przeprowadzki biurowe i przeprowadzki korporacyjne – przeprowadzki dużych powierzchni biurowych.

MAŁE PRZEPROWADZKI BIUROWE

Firmy, których biura stanowią kilka, kilkanaście stanowisk pracy.
Doraźna pomoc w codziennych pracach relokacyjnych na terenie biur większych firm.
Takie usługi nie wymagają specjalnych przygotowań, często są zamawiane z jednodniowym wyprzedzeniem.
Do sprawnej realizacji niezbędne są: doświadczenie i sprawność działania pracowników, odpowiednie wyposażenie techniczne i materiałowe. Te trzy standardy otrzymają Państwo w przystępnej cenie.
Dla nowych klientów wycena możliwa jest drogą telefoniczną, e-mailową lub po wizycie naszego konsultanta.

KOMPLEKSOWE PRZEPROWADZKI DUŻYCH FIRM I INSTYTUCJI

Cechą charakterystyczną przeprowadzek korporacyjnych jest podporządkowanie jednemu priorytetowi – zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania firmy podczas prac. Całe biura lub kolejne przeprowadzane działy muszą być gotowe do pracy w zaplanowanym czasie.
Stawia to przed firmą przeprowadzkową szczególne wymagania.

O besto przeprowadzki Warszawa

POTENCJAŁ NIEZBĘDNY DO WYKONANIA PRZEPROWADZKI

Pracownicy

 • Kierownik przedsięwzięcia – osoba reprezentująca naszą firmę w kontaktach z Państwem, bierze udział we wszystkich etapach przeprowadzki, koordynuje całość prac.
 • Brygadziści kierujący pracami w miejscu załadunku i rozładunku.
 • Ekipa pakująca i wypakowująca sprzęt komputerowy.
 • Pracownicy zajmujący się zabezpieczaniem i przemieszczaniem mienia.

Sprzęt

 • Kartony na dokumenty i sprzęt komputerowy.
 • OK. 100 wózków platformowych do przewożenia kartonów z dokumentami i sprzętem komputerowym – możliwość jednoczesnego załadowania 1000-1200 kartonów
 • Kilkadziesiąt wózków do przewozu mebli
 • Samochody przystosowane do przewozu mebli

ETAPY PRZEPROWADZKI BIURA

Zaplanowanie poszczególnych etapów przeprowadzki:
Na tym etapie niezbędne jest współdziałanie osoby kierującej przeprowadzką ze strony naszej firmy
i przedstawicieli przeprowadzanych jednostek.

 • Zaplanowanie wszystkich czynności składających się na przeprowadzkę z podziałem
  na Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę
 • Sporządzenie harmonogramu wykonania poszczególnych czynności (terminy wykonania prac wstępnych,
 • Kolejność przeprowadzki pomieszczeń, termin przemieszczenia wyposażenia informatycznego itp.)
 • Określenie sposobu wykonania prac (np. sposobu oznaczenia składników mienia, pakowania dokumentacji i wyposażenia informatycznego itp.).
 • Prace wstępne.
 • Wykonanie niezbędnych działań poprzedzających właściwą przeprowadzkę.
 • Dostarczenie odpowiedniej ilości kartonów taśm, etykiet do oznaczenia mienia oraz pozostałych materiałów potrzebnych do wykonania przeprowadzki.
 • Dostarczenie plombowanych pojemników do przewozu dokumentacji poufnej
 • Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników na temat sposobu przygotowania mienia przeprowadzki.
 • Wyodrębnienie mienia podlegającego przeprowadzce i oznaczenie zgodnie z planem docelowego
 • Rozmieszczenia
 • Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed uszkodzeniami w trakcie przeprowadzki

Realizacja przedsięwzięcia:

Poszczególne etapy przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem: 

 • Oznakowanie docelowej lokalizacji bezpośrednio przed realizacją usługi
 • Zabezpieczenie pomieszczeń, wind oraz ciągów komunikacyjnych przed rozpoczęciem realizacji.
 • Rozłączenie stanowiska IT
 • Zapakowanie sprzętu komputerowego przy użyciu odpowiednich materiałów
 • Zabezpieczenie transportowanego mienia przed uszkodzeniem w trakcie przenoszenia.
 • Załadunek
 • Transport
 • Rozładunek w miejscu docelowym
 • Rozmieszczenie wyposażenia w miejscu docelowym i ustawienie zgodnie z planem
 • Rozpakowanie sprzętu komputerowego i ustawienie na biurkach
 • Instalacja stanowiska IT
 • Ustawienie kartonów przy biurkach oraz szafach
 • Odbiór przeprowadzki
 • Czynności po zakończeniu etapów przeprowadzki.
 • Dokonanie ewentualnych korekt rozmieszczenia wyposażenia (After Move Service)
 • Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego
 • Usunięcie oraz odbiór zużytych materiałów opakowaniowych

BEZPIECZEŃSTWO MIENIA

Usługi poserwisowe:

 • korekty ustawienia mebli
 • asysta instalatorska (montaże posterów, obrazów i tablic)
 • współpraca z Państwa personelem w rozpakowywaniu dokumentacji
 • odbiór pozostałych zużytych materiałów opakowaniowych w dowolnym terminie

Najważniejsze jest dla nas pełne bezpieczeństwo wyposażenia i danych firmy. Mienie powierzone naszej pieczy ani na chwilę nie pozostaje bez nadzoru.

Posiadamy polisy ubezpieczeniowe OC z tytułu prowadzonej działalności. Oferujemy także indywidualne ubezpieczenie całości lub wybranych składników przeprowadzanego mienia.

Transport wyposażenia biur to jedna z podstawowych gałęzi naszej działalności. Zajmujemy się usługami przeprowadzkowymi niezależnie od wielkości powierzchni biurowej. Realizujemy zarówno niewielkie zlecenia, obejmujące relokację biur z kilkunastoma stanowiskami, jak i przeprowadzki korporacyjne. W każdym przypadku zapewniamy najwyższą jakość usług, pełen profesjonalizm, dzięki czemu minimalizujemy uciążliwości związane z przeprowadzką.

Wyróżnikiem naszej oferty jest szerokie zaplecze sprzętowe oraz zespół pracowników, doświadczonych w realizacji prac przeprowadzkowych. Zapewniamy pełne wyposażenie, jakie niezbędne jest do przygotowania relokacji, w tym kartony na dokumenty oraz sprzęt komputerowy, gwarantujące pełne bezpieczeństwo nie tylko podczas transportu ale także przenoszenia. Dysponujemy także wózkami platformowymi, które znacząco przyspieszają i ułatwiają transport mienia.

Przeprowadzki firm

Przeprowadzki firm w Warszawie różnią się od przeprowadzek indywidualnych i są zdecydowanie bardziej wymagające. Bez względu na rozmiar prowadzonego przedsiębiorstwa, warto zdecydować się na pomoc specjalistów, dzięki którym przeprowadzka do nowego biura przebiegnie dynamicznie i bezinwazyjnie. Na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzki dla firm?

Istotnym punktem, bez którego nie może odbyć się przeprowadzka firm w Warszawie, jest stworzenie harmonogramu prac, wraz z terminarzem i kolejnością pakowania rzeczy z konkretnych pomieszczeń. Pozwoli to usystematyzować pracę i zniweluje do minimum przestój w wykonywaniu obowiązków przez zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwie zleceniobiorców.

Przeprowadzki dla firm i instytucji

Przeprowadzka firmy wiąże się z dokładnym i zorganizowanym pakowaniem mienia. Zapewnimy nie tylko pomoc w pakowaniu przedmiotów, ale także dostarczymy niezbędne do tego materiały – różnej wielkości kartony, taśmę, folię i wypełniacze do pudeł ze sprzętem elektronicznym, które zapobiegają uszkodzeniom. Praktykujemy etykietowanie poszczególnych kartonów, aby ułatwić ich rozpakowywanie po przeprowadzce biura.

Dysponujemy sprzętem, usprawniającym przeprowadzkę firm w Warszawie. Dzięki wózkom platformowym, mogącym pomieścić jednocześnie około 1200 pudeł, znacznie przyspieszymy proces przenosin nawet dużego przedsiębiorstwa. Samochody w naszej flocie dostosowane są do przewożenia mebli i przedmiotów wielkogabarytowych. Podczas przeprowadzki firmy w Warszawie dbamy o bezpieczeństwo Państwa mienia nie tylko pod względem uszkodzeń mechanicznych, ale również dostępu osób postronnych do dokumentów z poufnymi danymi, w czym pomogą plombowane pojemniki.

Firma przeprowadzki Warszawa

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu przeprowadzek firm w Warszawie. Charakteryzuje nas wieloletnie zdobywane doświadczenie i wysokie kompetencje. Cały nasz zespół w dniu przeprowadzki firmy pozostaje do dyspozycji naszych kontrahentów i służy dobrą radą.

Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli omówić szczegóły współpracy oraz zaproponować wycenę przeprowadzki Państwa firmy.